Keystone logo
Küpros

Uuring PhD sisse Küpros 2024

Valuuta vahetamine

Põhilised igakuised elamiskulud

 • Üürile anda ühises korteris

  567
 • Kommunaalteenuste osa

  60
 • Interneti tellimus

  34
 • Kohalik transport

  40

Näidis elustiili maksumusest

 • Kiirtoidukombinatsioon

  7
 • Kinopilet

  10
 • Pint kohalikku õlut

  3

Viisanõuded

Millist viisat vajate?

Viisa nimi

Üliõpilasviisa

Hind ja valuuta

EUR 40

Üliõpilasviisa tasud on erinevad ja võivad olla umbes 40 eurot. Tasud võivad muutuda.

Kes saab viisat taotleda?

ELi kodanikest kandidaadid võivad Küprosele külastada. Õppeasutusse saabudes peavad nad esitama õppeasutuse vastuvõtubüroole hulga dokumente – vaata jaotisest "Kuidas avaldust vormistada?".

Välistudengid väljaspool ELi riiki vajavad enne Küprosele sisenemist üliõpilasviisa. Üliõpilasviisasid väljastatakse ainult täiskohaga välistudengitele. Täiskoormusega üliõpilane on see, kes võtab semestris vähemalt 12 ainepunkti.

Kust saab taotluse esitada?

Küprose Vabariigi saatkond/kõrgekomisjon/konsulaat

Peaksite taotlema isiklikult oma elukohariigi Küprose Vabariigi saatkonda / kõrgeima komisjoni / konsulaadi.

Koduleht:

Kuidas taotlust koostada?

Väljastpoolt ELi pärit üliõpilased:

Üliõpilasviisa taotlemisel peate esitama järgmised dokumendid:

 • Täielikult täidetud taotlusvorm.
 • Taotlustasu on 15–30 Küprose naela (tagastamatu).
 • Neli (4) passi suurust fotot.
 • Üliõpilase akadeemilise kvalifikatsiooni tõendatud (tõendatud) koopiad.
 • Tõendid inglise keele oskuse kohta (võimalusel)
 • Nende passi koopia. Pass peab kehtima vähemalt üks (1) aasta alates üliõpilase saabumise kuupäevast.

Vastuvõtubüroo edastab kandidaatidele intervjuu kuupäevade ja nõutavate dokumentide üksikasjad õigeaegselt.

Küprose Vabariigi saatkonnas/kõrgekomisjonis/konsulaadis toimuva viisaintervjuu ajal peab kandidaat esitama:

 • Akadeemilise kvalifikatsiooni originaalid ja nende tõestatud koopiad inglise keeles või tõlkes inglise keeles. \
 • Nende pass, mis kehtib vähemalt üks (1) aasta alates nende Küprosele saabumise kuupäevast
 • Päritolu- või elukohariigi politsei poolt hiljuti välja antud hea käitumise tõend.
 • Üliõpilase sponsori hiljutine rahaline garantii

Õpilased peavad registreerumiseks ja tähtajalise elamisloa väljastamiseks vajalike formaalsuste sooritamiseks ilmuma õppeasutusse esimesel tööpäeval pärast saabumist.
Välistudengid peaksid end registreerima piirkonnapolitsei välismaalaste filiaalis seitsme päeva jooksul alates Küprosele saabumise päevast.

EL-i üliõpilased: õppeasutusse saabudes peavad nad esitama õppeasutuse vastuvõtubüroole järgmised dokumendid:

 • Täielikult täidetud taotlusvorm.
 • Taotlustasu on 15–30 Küprose naela (tagastamatu).
 • Neli (4) passi suurust fotot.
 • Üliõpilase akadeemilise kvalifikatsiooni tõendatud (tõendatud) koopiad.
 • Tõendid inglise keele oskuse kohta (võimalusel)
 • Nende passi koopia. Pass peab kehtima vähemalt üks (1) aasta alates üliõpilase saabumise kuupäevast.
 • Päritolu- või elukohariigi politsei poolt hiljuti välja antud hea käitumise tõend.

Lisaks eeltoodule tuleb kandidaadil tasuda registreerimistasu, semestri õppemaks ning registreeruda õppeainetele. Järgmiseks peavad nad taotlema migratsiooniametist tähtajalist elamisluba.

Millal peaksite kandideerima?

Peaksite taotlema üliõpilasviisa vähemalt 2-3 kuud enne planeeritud Küprosele saabumist.

Üliõpilasviisa pikkus sõltub teie õppekava pikkusest.

Töötlusaeg

3 Months

Töövõimalused

Tavaliselt ei lubata ELi välistest riikidest pärit välisüliõpilastel Küprosel õppimise ajal töötada. Küprose Vabariigi valitsus võib teha erandeid kursustele, mille puhul võidakse väljastada tööluba, et võimaldada praktilist koolitust kogu suvepuhkuse ajal.

Tundi nädalas

0

Miks teil seda tüüpi viisat vaja on?

Teie viisataotlus võidakse tagasi lükata, kui te ei suuda tõendada nõutavate rahaliste vahendite olemasolu või kui esitate ebaõiged või mittetäielikud dokumendid.

Pange tähele: üliõpilasviisa väljastatakse konkreetse õppeasutuse jaoks. Kui välisüliõpilane otsustab õppeasutust vahetada, tuleb tal hankida uus elamisluba.

Programmid