Keystone logo
© Prague Film School / Ali Shreim
Charles University Faculty of Arts

Charles University Faculty of Arts

Charles University Faculty of Arts

Sissejuhatus

„Õpingute algusest peale olen võtnud oma põhimõtteks, et kui ma leian õigema arvamuse, siis ma loobun kohe oma, vähem õigest arvamusest ja võtan rõõmsalt omaks selle arvamuse, mis on rohkem õigustatud, teades, et kõik, mida me teame, on pelgalt lõpmata väike fragment sellest, mida me ei tea."

Jan Hus, filosoof ja kirikureformaator, kunstiteaduskonna vilistlane

Karli Ülikooli kunstiteaduskond on praegu Kesk-Euroopa üks suurimaid ja tähtsamaid kunsti- ja humanitaarteaduste teadus- ja õppeasutusi. Teaduskonna asutas 1348. aastal Tšehhi kuningas ja hilisem Püha Rooma keiser Karl IV, kes asutas selle ühena neljast Praha ülikooli teaduskonnast, mis sai hiljem tema järgi nime Karli ülikool – Kesk-Euroopa vanim ülikool Prantsusmaast ida pool ja Põhja-Prantsusmaal. Alpid. Alates sellest ajast, kui see on olnud Tšehhi maade intellektuaalne keskus: teaduskonna vilistlased, nende teod ja ideed on kujundanud Tšehhi ühiskonda ja kultuuri ning Tšehhi ajaloo otsustavatel hetkedel on kunstiteaduskond alati olnud sündmuste keskmes.

Kas teadsite, et…

... Egiptuse uuringute osakond on Egiptuses töötanud viimased viiskümmend aastat ja teinud olulisi avastusi? Tundmatu Egiptuse kuninganna haua avastamine Abusirist 2014. aasta sügisel valiti 2014. aasta 10 suurima arheoloogilise leiu hulka.

… 2014. aastal pälvis professor Tomáš Halík maineka Templetoni auhinna, mis anti inimestele, kes "andsid erakordse panuse elu vaimse mõõtme kinnitamisse"?

... Professor Martin Hilský tõlkis William Shakespeare'i teosed tšehhi keelde?

Ajalugu

Kunstide teaduskond asutati 7. aprillil 1348. aastal fondiharta väljaandmisega ühena Karli ülikooli – Kesk-Euroopa vanima kõrgkooli – neljast algsest teaduskonnast. Karl IV püüdis oma riigi- ja dünastiapoliitikat järgides luua Böömi kuningriiki Püha Rooma impeeriumi keskusena. Tema plaan oli koondada õpetlased nii kodu- kui ka välismaalt Prahasse, millest sai tema elukoht ja seeläbi tugevdada tema võimu baasi. Hussiidi-eelsel ajal moodustasid kaks kolmandikku kõigist ülikooli üliõpilastest kunstiteaduskonna üliõpilased, kus nad omandasid ülejäänud kolmes teaduskonnas (teoloogia, arstiteadus, õigusteaduskond) õppimiseks vajalikud teadmised. Üks teaduskonna privileegidest oli õigus anda magistri- ja doktorikraadi, mis andis nende kandjatele õiguse õpetada mis tahes Euroopa ülikoolis.

Hussiitide sõdadele järgnenud kahe sajandi jooksul oli vabade kunstide teaduskond kogu ülikooli süda. Alates seitsmeteistkümnendast sajandist kutsuti seda filosoofiliseks teaduskonnaks. Algusest kuni üheksateistkümnenda sajandi keskpaigani oli see teaduskond, mille programmi eesmärk oli pakkuda ettevalmistavat kõrgharidust teiste teaduskondade tulevastele üliõpilastele. Alates 18. sajandist hakkas kasvama akadeemiliste erialade arv: filosoofia kõrval oli võimalik õppida esteetikat, matemaatikat, astronoomiat, loodusteadusi, tehnikat, majandust, haridust ja ajalugu. Üheksateistkümnendal sajandil toimusid peale orientalistika, arheoloogia ja religiooniuuringute olulised arengud ka filoloogia vallas ning võeti kasutusele kraadid tšehhi, itaalia, prantsuse, inglise ja heebrea keeles. Pärast 1849.–1850. aasta reforme vabanes teaduskond oma propedeutilisest funktsioonist ja saavutas teiste teaduskondadega võrdväärse taseme. 1897. aastal lubati naistel õppida filosoofiateaduskonda.

Teaduskond säilitas oma tähtsuse Tšehhimaal ka pärast Praha ülikooli jagamist Tšehhi ja Saksa osaks 1882. aastal. Nn Esimese Tšehhoslovakkia vabariigi ajal (1918–1938) kujundas ülikooli elu eelkõige loodusteaduskonna lahkuminek 1920. aastal ning uue hoone soetamine Vltava muldkehale – see, kus te siiski leiab enamiku osakondadest ja loengusaalidest. Teaduskonna sulgemisele natside okupatsiooni poolt 1939. aastal järgnes nii õpetajate kui ka üliõpilaste jõhker tagakiusamine. Produktiivsed entusiastlikud aastad pärast Teise maailmasõja lõppu said vägivaldse lõpu 1948. aastal kommunistliku riigipöördega ja sellele järgnenud neljakümne kommunistliku režiimi aastaga. Kümnete silmapaistvate õppejõudude sunniviisiline lahkumine ja marksistlik-leninlike ainete juurutamine tõi kaasa teadus- ja õppetöö kiire allakäigu. Lootused 1960. aastate LÕpul toimunud laiaulatuslikuks ühiskondlikuks muutuseks, nn Praha kevadeks, mille käigus hakati teaduskonda tagasi kutsuma tolle aja olulisi isiksusi, nagu filosoof Jan Patočka, purustas 1968. aasta augustis Nõukogude invasioon. Jaanuaris 1969 sooritas teaduskonna üliõpilane Jan Palach enesetapu enesesüütamise teel poliitiliseks protestiks. Tema nime kannab väljak, kus asub peahoone, ja kunstiteaduskonna keskraamatukogu. Pärast kommunistliku režiimi langemist ja selle kompromiteeritud järgijate lahkumist 1989. aastal kujunes teaduskonnast taas üks prestiižsemaid humanitaarasutusi nii Tšehhi Vabariigis kui ka Kesk-Euroopas.

Sisseastumised

Stipendiumid ja rahastamine

Asukohad

  • Prague

    Faculty of Arts Charles University in Prague Jan Palach Square 2 116 38 Prague 1, , Prague

Küsimused