We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Universidad Tecnologica De Panama (Technological University Of Panama)

Universidad Tecnologica De Panama (Technological University Of Panama)

Universidad Tecnologica De Panama (Technological University Of Panama)

Sissejuhatus

Panama Tehnikaülikool on kõrgkool, mida tunnustatakse kvaliteedi poolest nii inimressursside igakülgsel koolitamisel kui ka inseneri-, teadus- ja tehnoloogiaalaste teadmiste loomisel ja edasiandmisel ning selle rakendamisel kogukonna sotsiaalseks heaoluks. tõhusas juhtimises.

Asukohad

  • Panama City

    Panama City, Panama

    Programmid

    Küsimused