Keystone logo
University of Latvia

University of Latvia

University of Latvia

Sissejuhatus

Umbes

Läti Ülikool asutati 1919. aastal ning praegu on oma enam kui 15 000 üliõpilase, 5 teaduskonna ning üle 20 uurimisinstituudi ja sõltumatu õppekeskusega üks Baltimaade suurimaid terviklikke ja juhtivaid teadusülikoole. Ülikool pakub enam kui 130 riiklikult akrediteeritud akadeemilist ja erialast õppekava.

Läti Ülikoolis tehakse teadusuuringuid enam kui 50 uurimisvaldkonnas, mis esindavad nelja peamist uurimisvaldkonda: humanitaarteadused, loodusteadused ja sotsiaalteadused. Läti Ülikool pöörab suurt tähelepanu rahvusvahelise koostöö arendamisele.

Läti Ülikool pühendab suurt tähelepanu rahvusvahelise koostöö arendamisele, et edendada oma identiteeti rahvusvaheliselt ja tugevdada ülikooli mainet kogu maailmas. Tänaseks on Läti Ülikool ERASMUS+ programmi raames sõlminud 136 kahepoolset lepingut üle maailma ja üle 700 lepingu 368 asutusega 32 Euroopa riigis. Nii sissetulevad kui ka väljaminevad vahetusüliõpilased kasutavad ühte olemasolevatest üliõpilasrände lepingutest: ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS (Aurora, AESOP, LEADER), CAMPUS EUROPAE, ISEP, kahepoolsed lepingud ja riikidevahelised lepingud.

QS maailma ülikoolide edetabel

Läti Ülikool (UL) on sel aastal olnud QS World University Rankings edetabelis maailma 4% parimate ülikoolide hulgas ja on nüüd 801.–850. kohal. QS WUR Ranking By Subject arvestuses saavutati 401.-450. koht.

Kvaliteedijuhtimine Läti Ülikoolis

Kuna kõigil on kvaliteediainest erinev arusaam, on selle mõiste definitsioonid aja jooksul tekkinud mitmesugused. Need määratlused hõlmavad erinevaid valdkondi – alates toodete kvaliteedist kuni organisatsiooni juhtimiseni. EL Phare mitut riiki hõlmava kõrghariduse programmi projekti „Kõrghariduse kvaliteedi tagamine“ raames anti välja kõrghariduse kvaliteedi tagamise käsiraamat. Käsiraamatu autorid pakuvad väheseid kvaliteedikontseptsioone, mis on kõrghariduse jaoks kõige olulisemad, nimelt:

1) Kvaliteet kui tipptase – kontseptsiooni eesmärk on püüda olla parim.

2) Kvaliteet kui „eesmärgile sobivus“ – millegi kvaliteet konkreetseks otstarbeks.

3) Kvaliteet kui transformatsioon – samal ajal kui üliõpilaste eesmärgid ja vaated muutuvad, suudab ülikool koos nendega varieeruda ja nende vajadusi saavutada ehk kohaneda.

4) Kvaliteet kui lävi - ülikool seab teatud normid ja kriteeriumid. Kvaliteediks loetakse iga üksust, mis saavutab või ületab need normid ja kriteeriumid.

5) Kvaliteet kui miinimumstandard – lai definitsioon koolilõpetajate soovitud teadmiste, oskuste ja hoiakute kohta.

6) Kvaliteet kui täiustamine – ülikool peaks pidevalt arenema.

Kvaliteedi tagamiseks organisatsiooni igal tasandil peaks ülikool looma sobiva kvaliteedijuhtimissüsteemi.

Kvaliteedi tagamise prioriteet kõrghariduses on sätestatud nii Euroopa seadusandluses ja praktikas ( Bergeni kommünikee – Standardid ja juhised kvaliteeditagamiseks Euroopa kõrgharidusruumis) kui ka Läti riigi seadusandluses. Need dokumendid rõhutavad sisemise kvaliteedi tagamise süsteemi rakendamise vajalikkust ülikoolides.

Kvaliteedijuhtimise ja auditi osakond vastutavad UL-s kvaliteedi tagamise süsteemi arendamise ja juurutamise eest.

Asukohad

  • Riga

    Raiņa bulvāris 19, , Riga

Küsimused